Diller

 | 

AnatoliaGöz

 |   
                              

Katarakt nedir?

Katarakt , insan gözündeki lensin kesifleşmesi olup bunun sonucunda görme azalması ve hatta görme kaybı meydana gelir. Tedavisi ancak cerrahi ile mümkün olmaktadır.

Yaşlılık, güneş ışığı, kortizon gibi ilaçların kullanımı, kalıtım, şişmanlık, ağır ishaller, düşük sosyo ekonomik düzey, aşırı sigara, alkol, hanımlarda menopoz sonrası östrojen düzeyinin azalması ve aşırı tuz kullanımı katarakt oluşumunu olumsuz yönde etkilemektedir Birçok tipi olmakla birlikte, kataraktlar genel olarak 3 ana grup altında incelenebilirler.

                 

1.Yaşa Bağlı Kataraktlar

En sık yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinen bir sebebi olmamakla nirlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi bir çok risk faktörü bulunmaktadır. Lensin opaklaşmasının durumuna göre hastalar önceleri uzak yada yakın görme bozukluğundan şikayet ederler. Opaklaşma arttıkça hem uzak hem de yakın görmeler hastanın sosyal yaşantısını rahatsız edecek şekilde azalır.

2. Doğumsal Katarakt:

Doğumsal kataraktların tedavisi önemlidir. Göz görmeyi öğrenmediği için zaman kaybedilirse görme tembelliği gelişebilir. Doğumsal kataraktlarda genelde 2 aşamalı bir cerrahi uygulanır. 2 yaşına kadar katarakt alınır ve göz tembelliği tedavisi yapılır. 5-7 yaş arasında ise göz içine ameliyatla suni göz içi lensi yerleştirilir. 

3.İkincil kataraktlar :

Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metobolik hastalıklar (diabet gibi) sonucunda oluşurlar.  

Kataraktın belirtileri nelerdir?

· Ağrısız görme kaybı, 
· Kamaşma veya ışığa duyarlılığın artışı; 
· Gözlük numaralarının sık değişmesi; 
· Bir gözde çift görme; 
· Okuma için daha parlak ışığa ihtiyaç duyma, 
· Gece görüşün bozulması, 
· Renklerde soluklaşma veya sararma.

Katarakt tanısı nasıl konur?

Göz doktorumuzun yapacağı muayene sonunda tanı konabilmektedir. Görmedeki bozulmaya neden olabilecek diğer hastalıklarda ayırt edilebilir. Retina ya da  optik sinirde olabilecek diğer bozukluklarda katarakt ile beraber görmeyi azaltabilmektedir. Eğer böyle hastalıklar varsa katarakt ameliyatı sonrası görmede istenen iyileşme sağlanamayacaktır.

KATARAKT TEDAVİSİ

Görme netliğimiz yetersiz bir düzeye ulaştığı zaman, katarakt cerrahisi düşünülmelidir. Cerrahi kataraktın tedavisi için var olan alternatifsiz tek seçenektir. Cerrahi sırasında opaklanmış lens alınır ve yerine yapay bir lens yerleştirilir . Komplikasyon oranı çok düşüktür. % 90 hasta, eğer başka bir hastalık söz konusu değilse görme yeteneği ve netliğini çok belirgin bir şekilde yeniden kazanır.

Kataraktın tedavisi için pek çok cerrahi yöntem tanımlanmış olmasına rağmen günümüzde sık kullanılan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar ekstrakapsüler (dikişli)  katarakt ekstraksiyonu ve fakoemulsifikasyondur(FAKO).

 Fakoemulsifikasyon (FAKO)

Ameliyat sırasında mikrop kapmayı engellemek amacıyla,göz ve çevresi dezenfekte edildikten sonra göz açıkta kalacak şekilde hastamızın üzeri örtülür.Doktorumuz özel aletler kullanarak kataraktı göz içinden temizler.Gözün daha iyi görmesini sağlamak amacıyla özel göz içi merceği yerleştirilir.Dikiş konmadan ameliyata son verilir.

      


AMELİYATTAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

*Ameliyat sonrasında elinizle gözünüze bastırmamanız gereklidir.

*Bunun dışında bir müddet ağır vücut faaliyetlerinden de uzak durmanız önerilir.

*Ameliyattan sonra birkaç hafta süre ile doktorumuzun önerdiği damlaları kullanmanız gerekir.


Katarakt cerrahisi sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar

Katarakt cerrahisi oldukça güvenli bir cerrahi olup sonuçları çok iyidir. Katarakt cerrahisinin meydana getirdiği sorunlar çeşitlilik itibariyle fazla olmakla birlikte görülme sıklığı azdır. Son yıllarda meydana gelen hızlı gelişmeler ve FAKO'nun daha fazla uygulanması hasta memnuniyetini artırmıştır. Önemli olabilecek bazı sorunlar yine de görülebilmektedir. Bunlar şöyle sıralabilir.

•  Kornea bulanıklaşması

•  Gözlük ihtiyacı (1 Dereceden fazla)

•  Göz içi basıncın yükselmesi

•  Gözde reaksiyon oluşması

•  Göz içi lensi ile ilgili sorunlar

•  Lens arka zarınınkesifleşmesi

•  Sinir tabakası ile ilgili sorunlar

•  Enfeksiyon

Katarakt cerrahisi sonrasında işlerime ne zaman dönebilirim?

Ekstrakapsüler (dikişli)  katarakt ameliyatlarında yaklaşık 15-20 gün, FAKO'da ise birkaç gün içinde işinize dönebilirsiniz. Gözünüzü zorlayacak bir iş yapıyorsanız bu süreleri daha uzun tutmakta fayda vardır. Yine bu şekilde işleri olan kişilerin kesi problemleri ile karşılaşmaması için FAKO yöntemini tercih etmesi gerekir. 

Hastanede yatmam gerekir mi?

Anatolia Göz'de katarakt cerrahisi günübirlik yapılarak ameliyattan hemen sonra hasta evine gönderilebilir. 
Ameliyat sonrası ancak çok ciddi sorunlar çıktığı takdirde hastaneye yatmak gerekebilir.

Live Chat