Diller

 | 

AnatoliaGöz

 |   
                              

Refraksiyon

REFRAKSİYON (KIRMA KUSURLARI)

Gözlerimiz tıpkı bir fotoğraf makinesine benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntüler gözün an dış saydam tabakası (kornea) ve lens tabakasında kırılarak retina üzerindeki görme noktasına ulaşırlar.Normal bir gözde dışarıdan gelen ışınlar kornea ve lenste kırılarak görme merkezine düşerek net görüntüyü sağlarlar. Bazı durumlarda ise kornea, lens ve gözün yapısına bağlı olarak, görüntüler retina üzerinden net olarak oluşmayabilir.

 

MİYOP

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasının önünde odaklanması sonucu gelişen göz rahatsızlığıdır. Gözün ön-arka ekseninin uzun olmasına bağlı olarak veya kornea ve lensin kırıcılığının değiştiği durumlarda ortaya çıkar. Miyop gözlerde uyum gücü çok az olduğu için kişi uzağı görebilmek amacıyla gözlük ve kontakt lens gibi yardımcı araçlar kullanmak durumundadır.

 

HİPERMEROPİ

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasının arkasında odaklanması sonucunda gelişen göz rahatsızlığın adıdır. Gözün ön-arka ekseninin kısa olmasına bağlı olarak veya kornea ve lensin kırıcılığının değiştiği durumlarda ortaya çıkar. Yüksek derecedeki hipermetropi’de hem uzak, hem de yakın görme bozuktur.

 

ASTİGMATİZMA

Korneanın kırma gücünün birbirine dik iki eksen farklı olması sonucunda görüntünün farklı düzlemlerde kırılmasıyla ortaya çıkan göz hastalığıdır. Kornea ve lensin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Astigmatizma, her mesafede yansıma ve bulanık görmeye neden olur.

 

PRESBİYOPİ(Yaşa bağlı yakın görme bozukluğu)

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak lensin esnekliğini yitirmesi ve  bunun sonucunda yakın görmenin bozulması durumudur, 40-45 yaşlarında başlar ve 60 yaşına dek sürekli ilerler.

 

LÜTFEN DİKKAT !

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi gözün genel kırma kusurlarıdır.

Bu kırma kusurları gözde tek tek meydana gelebileceği gibi, birden fazla kırma kusuru bir arada görülebilmektedir. Kırma kusuru bir gözde veya her ikisinde birden olabilir. Bunların dışında kornea ve lensin bozukluklarına bağlı özel kırma kusurları ortaya çıkabilir. Bir gözde, kırma kusuru ile birlikte korneada, lenste, görme tabakasında veya görme sinirinde bozukluklar meydana gelebilir. Bu nedenle, kırma kusuru olan kişiler her yıl düzenli göz ve göz dibi muayenesinden geçmelidir. Çocuklarda gözde herhangi bir kayma veya görme bozukluğu şüphesi varsa en kısa sürede göz kontrolü yapılmalıdır. Herhangi bir problem olmasa da 4 yaş civarında göz muayenelerinin yapılması önerilmektedir.

 

Kırma kusurları olan kişiler net görebilmeleri için çeşitli alternatifler vardır;

-Gözlük,

-Kontakt lens,

-Excimer laser tedavisiyle kırma kusurlarının tümünden veya bir kısmından kurtulabilirler.

Live Chat