Diller

 | 

AnatoliaGöz

 |   
                                 

Ultraviyole Korneal CrossLinking (CCL) Tedavisi

Keratokonusta yeni bir alternatif tedavi yöntemi olan UV cross linking tedavisi, dünyada sayılı merkezlerle birlikte hastanemizde de uygulanmaktadır.Bu islemde amac keratokonusu tamamen tedavi etmek degil hastaligin ilerleyisini durdurmaktir.


CCL tedavisi ilk defa 2003 yilinda uygulanmis olup 2006 yılından sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu süre içindeki tecrübeler tedavinin bir kez yapılmasının yeterli olacağını göstermiştir.


Ancak kornea kollajenlerinin ömrü 10-12 yıldır. Tedavi sonrası tedavi edilmiş kollajenlerin 10-12 yıl sonra yeni kollajenlerle değişmesi beklenmektedir. Yenilenen kollejenlerin aynı hastalığı gösterip göstermeyeceği bilinmemektedir.Ancak bu süre içinde hasta büyük olasılıkla hastalığın durması gereken yaşlara geleceği için tedavinin bir kez yapılmasının yeterli olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda hastaların düzenli takip edilmesi önemlidir.


UV-Cross linking ameliyatında korneaya riboflavin(vitamin B2) eşliğinde Ultraviyole A ışığı uygulanarak, korneanın kollajen molekülleri arasındaki çapraz bağların artırılması ile korneanın direnci artırılır. Yapılan çalışmalarda bu yöntemin, korneanın incelmesini durdurduğu, keratokonusta ilerlemeyi durdurdugu gösterilmiştir. Bu sayede kornea nakline olan ihtiyacın geciktirilebileceği veya azalabileceği düşünülmektedir. İleryeci keratokonusta erken evrede uygun olan CCL tedavisi tekrarlanabilir özelliktedir.


Uygulanan Ultraviyole A ışığının dozu ve riboflavinin koruyucu etkisi sayesinde tedavi yapılan hastalarda hiçbir yan etki görülmemiştir. Korneal crosslinking yönteminin uzun süreli klinik takipleri, güvenli bir tedavi olduğunu kanıtlamıştır

 

Uygulama

İşlem öncesi topikal anestezik damla ile göz uyuşturulur. Topikal anestezik damla sonrasında künt bir spatül ile kornea epiteli mekanik olarak kaldırılır. Riboflavin solüsyonu epiteli kaldırılmış kornea üzerine 5 dakika ara ile 2’şer damla 30 dakika boyunca damlatılır.

 

Daha sonra 370 nm UV kornea yüzeyinden 4-5cm uzaklıkta yaklaşık 7 mm lik bir alanda 30 dakika uygulanır. UV tatbiki sırasında her 5 dakikada bir 2’er damla Riboflavin damlatılır. İşlem sonrasında göze bandaj kontakt lens takılır, göz kapatılmaz.

 

Bilgi için hemen 444 1 544 nolu telefonu arayınız.